Ve čtení nahlas nalézají děti prostor nekonečného bezpečí

Karin Hirschberger žije ve Vídni. 20 let působila v oblasti designu a nyní vytváří dětský dvojjazyčný magazín Papperlapapp pro děti od pěti let věku. Jeho cílem je podpořit čtení u nejmenších a například město Vídeň jej aktivně využívá ve veřejných předškolních zařízeních k rozvoji jazykových dovedností u dětí, které mají němčinu jako druhý jazyk.

Pod názvem Papperlapapp vydáváš dvojjazyčný, nápaditý a hravý magazín pro děti, jehož hlavním cílem je podpořit čtení dětem. Co tě přivedlo k myšlence vzniku takového časopisu pro děti?

Papperlapapp je tu s námi tak trochu náhodou. Vždy mě motivovala a novou energii dodávala nejrůznější kreativní řešení, která obohacují náš svět. Díky přátelům jsem narazila na francouzský dětský magazín, který byl velmi kvalitně zpracovaný. Už jeho provedení motivovalo děti ke čtení. Jakmile se objevil u nich doma, děti ihned chtěly, aby se jim z něj četlo. Před několika lety jsem měla to štěstí osobně takový moment zažít. Byla jsem na návštěvě u své francouzské kamarádky a v tom přišel pošťák s dětským magazínem „tralalire“. Její malý syn vzal výtisk do rukou, intenzivně celým magazínem listoval a naléhal, aby mu z něj okamžitě někdo četl. Inspirovalo mě to natolik, že jsem se rozhodla navrhnout obdobný magazín i pro děti v Rakousku. Podařilo se mi přesvědčit designérku Claudii Dzengel, následně jsme společně dlouho zkoumaly, jak nejlépe podpořit rozvoj řeči a schopnost číst, až jsme přišly s konceptem magazínu Papperlapapp.  

Papperlapapp vychází v 10 různých jazykových mutacích. Město Vídeň jej aktivně využívá ve veřejných předškolních zařízeních k rozvoji jazykových dovedností u dětí, které mají němčinu jako druhý jazyk. Jak vlastně taková spolupráce s městem Vídeň funguje a co ti přinesla?

Papperlapapp vychází v němčině v kombinaci s některým z přistěhovaleckých jazyků, které jsou v německy mluvících oblastech silně zastoupeny a pak také v německo-anglické verzi. Jednotlivé výtisky jsou koncipované tak, že mohou být jednoduše použity doma, v předškolním zařízení či na základní škole. 

Foto: archiv autorky

Jak se s dvojjazyčným časopisem pracuje?

V ideálním případě jsou dětem příběhy nejprve přečteny v rodném jazyce. Tímto způsobem se seznámí s obsahem a získají větší jistotu. Poté, když je čtou společně ve škole či školce, jsou již děti při jejich čtení mnohem aktivnější. Snadněji a hravou formou se tak učí jazyk svého okolí. Náš přístup přesvědčil vedení vídeňských školek a město Vídeň se rozhodlo bezplatně a pravidelně Papperlapapp poskytovat všem předškolním zařízením právě za účelem podpory vývoje řeči. Spolupráce s městem trvá již pět let. Zároveň ke každému vydání poskytujeme „pedagogický návod“ s doporučeními, jak Papperlapapp správně v praxi používat. 

Proč je vývoj jazyka u malých dětí tak důležitý?

„Řada studií ukazuje, že pravidelné čtení dětem s sebou nese celou řadu pozitivních dopadů a to nejen s ohledem na vývoj slovní zásoby a známek ve škole, ale i v rámci sociálního začlenění a chování dítěte.“ 

Schopnost vyjádřit se a zacházet s psaným textem s jistotou jsou základním klíčem k nezávislému životu, otevírají příležitosti ve vzdělávání a podněcují aktivní účast na společenském životě. 

Nedávno jsem si uvědomila, že místo čtení text pouze „skenuji“ očima. Se vším co se děje kolem mě, je pro mě někdy velmi obtížné se na text soustředit. Jak vysvětlíme dětem, že čtení je důležitá znalost, když jí mnohdy nejsme schopni ani my sami?

I já někdy dělám úplně to stejné. Jakmile si to uvědomím, snažím se své čtecí tempo výrazně zpomalit a věnovat obsahu a jednotlivým formulacím svoji plnou pozornost. Okamžitě se tím zvětší i moje potěšení ze čtení. Jsem přesvědčena, že děti by měly mít čtenářské vzory například v rodičích, prarodičích, starších sourozencích a tu a tam se do tištěného média zahloubat. Mimo to by dětem již od útlého věku mělo být pravidelně předčítáno. Řada studií ukazuje, že pravidelné čtení dětem s sebou nese celou řadu pozitivních dopadů a to nejen s ohledem na vývoj slovní zásoby a známek ve škole, ale i v rámci sociálního začlenění a chování dítěte. Ve čtení nahlas nalézají děti prostor nekonečného bezpečí a prokazatelně rozvíjejí své sociální dovednosti.

„Ve čtení nahlas nalézají děti prostor nekonečného bezpečí a prokazatelně rozvíjejí své sociální dovednosti.“

Papperlapapp vychází s ohledem na životní prostředí, bez reklam a v kvalitním grafickém provedení. To často není u dětských magazínů zvykem. Proč jsou pro tebe právě tyto hodnoty tak klíčové?

Ochrana životního prostředí a rovné příležitosti pro všechny jsou našim hlavním cílem. Proto jsme hned od samého začátku chtěli, aby byl Papperlapapp vyroben klimaticky šetrným způsobem a samozřejmě, aby na děti a jejich rodiče „neútočil“ žádnou reklamou. 

Díky celosvětové pandemii děti trávily a tráví mnoho času na nejrůznějších digitálních zařízeních. Co si myslíš o všech e-learningových materiálech a jaký to bude mít vliv na tištěné magazíny a knihy?

Dobře udělané digitální médium je požehnáním, především v těchto časech! Nicméně tištěné knihy a magazíny budou i nadále hrát ve vzdělávání klíčovou roli – především jde-li o hledání řešení, jejich ručního zapsání do školních sešitů či sdílení školních knih. Neboť pouze touto cestou jsou odpovídajícím způsobem nastartována nervová spojení v mozku a naučený materiál zde může být dlouhodobě uložen. Význam tištěných médií a psaní rukou je zdokumentován například neurovědcem Manfredem Spitzerem. 

Každé vydání Papperlapapp se věnuje konkrétnímu tématu. Jak probíhá výběr vhodných témat a spolu s tím i ilustrátorů a autorů jednotlivých textů?

Témata vybíráme ve spolupráci s našimi odborníky, mezi které patří experti z oblasti podpory vývoje řeči, dětských psychologů i znalců dětské literatury. V momentě, kdy máme odsouhlasené téma pro další vydání, se pouštíme s kreativní ředitelkou Katrin Smejkal do jeho hlubšího zkoumání a hledání vhodných autorů a ilustrátorů. Následně přicházíme s prvními návrhy a směrem, kterým by se měly jednotlivé příběhy ubírat co do obsahu a kreativity. 

Na čem pracuješ nyní?

Mimo Papperlapapp pracujeme na vývoji online novin pro děti ve věku 12-16 let a také emočních kartách pro děti ve věku 4-8 let. Snad i tyto naše dva projekty budou mít úspěch.

Rozhovor vedla Andrea Juckem,

https://www.nikamagazin.com/karin-hirschberger-ve-cteni-nahlas-nalezaji-deti-prostor-nekonecneho-bezpeci

Ukázková čísla magazínu Papperlapap v anglicko/německé lze stáhnout zde:

https://static1.squarespace.com/static/5f943a8daaae9d5be0b1cb5c/t/6067569a00e3e07f203e1c24/1617385144279/11-papperlapapp-de-en-preview.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5f943a8daaae9d5be0b1cb5c/t/6069e35ebda56a5896cb849b/1617552238469/14_Papperlapapp%E2%80%93Heft+14.pdf

Související články

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button