PISA

Škola

Berme PISu s nadhledem

PISA (Programme for International Student Assessment) již od přelomu tisíciletí ve tříletých cyklech měří a srovnává studijní kompetence žáků zemí OECD. Za dvě dekády své existence si měření vybudovalo poměrně autoritativní pozici: výsledky jsou často citovány bez jakéhokoli kritického komentáře či zamyšlení, a to i státními orgány nebo respektovanými veřejně…

Číst dál
Trendy

Víme, kdo se stane učiteli pro budoucí generace?

Učitelské povolání se v současnosti potýká s mnoha výzvami – ať už se jedná o platové ohodnocení nebo o společenské postavení učitelské profese. Proto je nutné věnovat velkou pozornost vytváření takových strategií, které by do budoucích pozic na školách přilákaly kvalitní a dostatečně kvalifikované učitele. Nejprve je ovšem důležité znát, kdo by…

Číst dál
Trendy

Anglie a USA se nezapojí do PISA testů zaměřených na toleranci

Anglické a americké školy se nebudou podílet na novém mezinárodním testování PISA, které se zaměřuje na hodnocení respektování druhých kultur, extremismus a dezinformace. Tyto nové „globální kompetence“ budou testovány spolu s již známými oblastmi jako je matematika, čtení s porozuměním a přírodovědné obory. Testování je pořádáno Organizací pro ekonomickou spolupráci a…

Číst dál
Trendy

Co přispívá ke spokojenosti učitelů přírodovědných oborů?

Spokojenější se svým povoláním jsou učitelé přírodovědných oborů, kteří se pro učitelskou kariéru rozhodli po dokončení druhého stupně základní školy nebo střední školy (odpovídá úrovním 2 a 3 na ISCED škále). Tato skupina reprezentuje přibližně 58 % ze všech učitelů všech zemí. Propojení mezi dlouhotrvajícími ambicemi učitelů a jejich satisfakcí je…

Číst dál
Trendy

PISA bude testovat globální kompetenci

Test PISA, který měří gramotnost, matematiku a vědecké znalosti studentů, bude poprvé v roce 2018 zahrnovat sekci Globální kompetence. Koncept testování této kompetence je založen na čtyřech aspektech, které dohromady vytvářejí obraz globální kompetence. Nová kategorie testuje schopnosti mladých lidí v chápání a hodnocení různých pohledů na svět. Globální think-tank…

Číst dál
Trendy

PISA testuje

Společnost PISA, která porovnává schopnosti studentů v oblasti vědy, matematiky a čtení, provedla první celosvětové testy na společných dovednostech při řešení problémů. Před pěti lety společnosti PISA udělala testy individuálních dovedností v řešení problémů, které ukázaly lepší výsledky pro chlapce ve většině zemí. Při skupinovém řešení problémů, dívky překonaly chlapce…

Číst dál
Škola

Vzdělávání 4N

4N - nezájem, nuda, nechuť, neradi chodí do školy. V stejně jako roce 1995 jsme po dvaceti letech podle mezinárodních šetření TIMSS a PISA ve 4N „nejlepší“. Problém 4N systémově nejen že neřešíme, ale mnohými opatřeními ho ještě zhoršujeme. Čím dál víc rodičů si to uvědomuje a pro své děti…

Číst dál
Back to top button