právnická fakulta

Univerzita

Pomoc potřebným i cenná praxe. Studenti olomoucké právnické fakulty tráví část studia právním poradenstvím

Na Palackého univerzitě v Olomouci radí studenti s právními záležitostmi bezplatně lidem, kteří si služby placeného advokáta nemohou dovolit. Zároveň získávají cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. O fungování studentské právní poradny jsme se bavili s jednou z jejích garantek Lucií Madleňákovou.

Číst dál
Univerzita

V jednom kole učí právníky pečovat o duševní zdraví

Pracují do noci bez odpočinku, slabost či nemoc si nepřipouštějí. Lidé z právnické sféry často čelí tlaku a vysokým požadavkům, což vede k větší míře stresu. Informace o tom, jak se s náročným prostředím vyrovnat, chybí. Iniciativa čtyř dívek z Právnické fakulty Univerzity Karlovy V jednom kole proto ukazuje nejen…

Číst dál
Univerzita

Orientovat výuku na určitou oblast? Neukazuje se to jako rozumné, říká děkan plzeňských práv

Vaše druhé volební funkční období v pozici děkana se pomalu chýlí ke konci. Fakultu jste převzal před sedmi lety v nelehké době, kdy jí po aféře se jí podařilo vrátit stabilitu. Je dnešní plzeňská právnická fakulta připravena konkurovat ostatním právnickým fakultám v Praze, Brně a Olomouci? Řekl bych, že na jedné straně konkuruje…

Číst dál
Univerzita

Alespoň za dobu 30 let, kdy učím, se studenti určitě proměnili, asi nejviditelněji v užívání moderních technologií

Funkci děkana vykonáváte již od roku 2014 a aktuálně jste zhruba v polovině svého druhého funkčního období. Proměnila se fakulta za těch 5 let k lepšímu? Klíčové programové body, se kterými jsem kandidoval v rámci prvního i druhého funkčního období, se naplnily. V tuto chvíli se zejména podařilo v diskusích nad úpravami studentského programu v rámci…

Číst dál
Univerzita

Studenti práva si vše musejí vyzkoušet v praxi

Pokud by za vámi přišel humanitně orientovaný středoškolský student, který se rozhoduje mezi právnickou a například společenskovědní fakultou, co byste mu poradil? Poradil bych mu, aby si vybral právnickou fakultu. Zejména kvůli výbornému uplatnění – více než 99 % našich absolventů má do půl roku po skončení fakulty práci. Další…

Číst dál
Back to top button