rozhovor

Nezařazené

V téhle škole se děti rozhodují samy, učitel jen přemýšlí, kdy je ještě postrčit a kdy už ne

„Summerhill je taková zlatá klec, neuvěřitelně komfortní a krásné místo k žití, ale člověk tam může být snadno vytržen z reality,“ říká český učitel David Yilma o své zkušenosti z první demokratické školy.

Číst dál
Nezařazené

Ivana Blašková: Věříme, že dětská hra je nejlepší formou učení.

V září 2018 založili tři nadšenci v Kroclově u Českých Budějovic komunitní základní školu doslova na zelené louce. Ve Starhillu se první rok sešlo 12 dětí, v září 2019 nastoupilo do této školy 19 dětí ve věku 5–9 let. V režimu individuálního vzdělávání je tu tři různorodí průvodci provázejí světem vnějším i…

Číst dál
Výchova

Mladí si zaslouží vidět, že jejich práce může nést ovoce, říká básník Ondřej Hrabal o mentorské zkušenosti na ZUŠ

V šestitisícovém městě Slavičín v pohraniční části Zlínského kraje vznikl projekt s nebývalými výstupy. Na tamní Základní umělecké škole si žáci výtvarné výchovy pod vedením čtyř mentorů prošli celým procesem vydání vlastní knihy, od autorského textu až po sazbu a nadstavbovou animaci vlastních ilustrací. Finální práce byly vybrány na vernisáž každoročního festivalu Zlin…

Číst dál
Výchova

Eva Spilková: Filmová výchova učí děti vidět a slyšet. Často se zapojují ti nejproblémovější žáci

Ačkoliv je filmová výchova už od roku 2010 zapsána v RVP, oficiální metodické podpory, ani časové dotaci se jí ve škole nedostává. Mnoho učitelů filmy využívá, málokterý s nimi však pracuje kontinuálně, nechává žáky, aby filmy analyzovali a diskutovali o nich. To se pokouší změnit projekt CinEd, který spolu s dalšími evropskými státy…

Číst dál
Škola

Jitka Rambousková:
Bylo by skvělé, kdyby si lidé ve školství uvědomili změny, které se udály nebo kterými procházíme

Jitka Rambousková vystudovala matematickou informatiku na přírodovědecké fakultě v Brně, pedagogické vzdělání si doplnila až o něco později na pražské pedagogické fakultě. Nyní působí jako učitelka na základní škole v Plzeňském kraji. Učitelství se ale nevěnovala hned po ukončení studií, dostala se k němu menší oklikou. Její maminka totiž sama učitelkou byla, a…

Číst dál
Škola

Využívání technologií není zárukou kvalitní ani moderní výuky, říká autor výukové aplikace pro matematiku

Jak konkrétně se promění výuka matematiky na škole, která si zakoupí vaši aplikaci? Software pomáhá do výuky zařadit či optimalizovat čtyři výukové strategie – kooperativní učení, peer instruction, koncept převrácené třídy a také frontální výuku. Výuka se tedy promění podle toho, které metody se učitel rozhodne využívat. Nejčastěji učitelé software…

Číst dál
Univerzita

Rektor ČVUT Vojtěch Petráček: Hlavně nepřijít o schopnost kritického úsudku

Při rozhodování o budoucnosti může být pro studenty zajímavé, že více než na jiných univerzitách mají na ČVUT možnost setkat se aplikovaným výzkumem, účastnit se mezinárodních projektů i spolupracovat s firemní sférou. Rektor připouští, že studium na ČVUT je náročné, ale dodává, že fakulty mají řadu nástrojů, jak těm, komu se…

Číst dál
Výchova

Mladý srdcař roku 2019:
Do děcáku se občas vracím, dětem kupuji vánoční dárky

Jaké si s sebou neseš vzpomínky na vyrůstání v dětském domově? Většina lidí má o dětském domově trochu zkreslené představy. Občas, když jsem zmínil, že jsem tam vyrůstal, se lidé divně ušklíbli a z konverzace vycouvali. Proto jsem to nerad zmiňoval. Ale měl jsem velkou podporu v mé expřítelkyni, proto jsem se rozhodl s tím…

Číst dál
Univerzita

Studenti musí mít příležitost pochopit, že medicína není jen biflování

V minulých deseti letech jste sehrával významnou roli v procesu změny systému výuky lékařství na 3. lékařské fakultě. Jejím smyslem bylo v návaznosti na změny ve výuce medicíny, zaváděné řadou evropských i mimoevropských univerzit, a posunout systém směrem k integrované a problémově orientované výuce. Co to znamená? Začnu trochu ze široka.…

Číst dál
Univerzita

Různé obory by spolu měly spolupracovat, a to nejen
na papíře, ale i v realitě

V čem spatřujete budoucnost vzdělávání ve společenskovědních oborech? Bude podle vás v budoucnu růst poptávka po společensky vzdělaných lidech? Společenskovědní obory nemají v posledních letech, možná i desetiletích, jednoduchou pozici, jelikož je velký prostor věnován technologickým inovacím a aktivitám okolo nich. Tímto směrem se ubírá či ubírala velká část diskuse také ohledně vzdělávání.…

Číst dál
Back to top button
Close
Close